Dovětek

Věříme, že jedinečnost života v našem mikroregionu, jak jsme vám ji na těchto stránkách představili, vás neodolatelně táhne k nám alespoň na návštěvu. Ale dost možná, že objevíte jedinečnost i všude jinde kolem sebe, a zabloudíte nakonec na návštěvu i sami k sobě.

F.M.  Přehrát

And Your Bird Can Sing A jsi na koni
[The Beatles] [Volný překlad]
You tell me that you've got everything you want
And your bird can sing
But you don't get me!
You don't get me!
Povídáš, že máš všechno, co jen chceš,
a jsi na koni
Ale nemáš mě!
Nemáš mě!
You say you've seen seven wonders
And your bird is green
But you can't see me!
You can't see me!
Říkáš, že jsi viděl sedm divů
a máš zelenou
Ale nevidíš mě!
Nevidíš mě!
When your prized possessions
Start to wear you down
Look in my direction
I'll be round,
I'll be round!
Až tě drahocenné jmění
začne znavovat
Ohlédni se za mnou
Budu tam,
budu tam!
Interlude Mezihra
When your bird is broken
Will it bring you down
You may be awoken
I'll be round,
I'll be round!
Až ti ten kůň klesne,
padneš zemdlený
Můžeš být zas vzkříšen
Budu tam,
budu tam!
You tell me that you've heard every sound there is
And your bird can swing
But you can't hear me!
You can't hear me!
Říkáš, že jsi slyšel každý zvuk, co je,
a žiješ na plný plyn
Ale neslyšíš mě!
Neslyšíš mě!
Postlude Dohra

Webdesign: NEBE s.r.o.     Copyright zvukového souboru: © DWBarnes