Obec Kamenný Újezd
Základní údaje Turistické zajímavosti Elektronický kontakt Obecní znak Zobrazit mapu
Klepnutím zvětšíte...
Kostel Všech Svatých v Kamenném Újezdu
Klepnutím zvětšíte...
Náves s obecním úřadem
Klepnutím zvětšíte...
Rybníček na návsi
Klepnutím zvětšíte...
Hostinec na návsi
Klepnutím zvětšíte...
Kamenná boží muka na rozcestí
Klepnutím zvětšíte...
Kaplička
Klepnutím zvětšíte...
Kammenný sloup v parčíku
Klepnutím zvětšíte...
Socha světce v Plavnici
Klepnutím zvětšíte...
Tradice výroby proslulé zmrzliny v Kamenném Újezdě stále žije
Klepnutím zvětšíte...
Rekreační rybník Štilec
Klepnutím zvětšíte...
Restaurace a penzion Český mlýn v Kosově
Klepnutím zvětšíte...
Památný dub v Opalicích
Klepnutím zvětšíte...
Zemědělská usedlost čp. 1 v Radosticích
Klepnutím zvětšíte...
Špýchar a stodola z roku 1780 v Rančicích
     Základní údaje 
OÚ Kamenný Újezd, PSČ 373 81
Starostka: Ing. Jitka Šebelková
Tel. 387 998 204
Nadmořská výška: 493 m n.m.
Části obce: Kamenný Újezd, Březí, Bukovec, Kosov, Krasejovka, Milíkovice, Opalice, Radostice, Rančice

Elektronické kontakty
E-mail: ou@kamenny-ujezd.cz
Vlastní stránky www.kamenny-ujezd.cz

Více o obci na těchto stránkách
Mapa okolí  Krásná zastavení  Turistické trasy  Živá řemesla  Koněspřežka  Kostel  Obecní znak

Turistické zajímavosti
Malebný kout mezi pravým břehem řeky Vltavy s četnými meandry a peřejemi a Poříčským polesím. Křižovatka důležitých komunikací s památkami koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince.

Kamenný Újezd: Obec s odděleným náměstím byla založena ve 2. polovině 13. století. Farní kostel Všech Svatých, připomínaný již 1290, byl na konci 15. století přestavěn v pozdně gotickém slohu (kamenný sanktuář). Věž postavena 1690, nová loď a barokní úpravy datovány 1727. Fara s hospodářskými budovami má renesanční jádro, stavebně upravená byla v 18. stol. V 19. století se v místě těžilo hnědé uhlí a tuha, u rekreačního rybníka Štilec se dochovaly dva kamenné propustky a strážní domek bývalé koněspřežní železnice. Významné pravěké a raně středověké osídlení okolí obce dokládá několik velkých mohylníků. V blízkosti samoty U Kotka je zbytek většího pravěkého mohylového pohřebiště. V trati Hamerský les, 3500 m jihovýchodně od středu obce, se dochovalo 8 nízkých, raně středověkých mohyl. Z největšího mohylníku v poloze Obecní les, který zasahuje až na katastr obce Plav, se dochovalo 35 mohyl z doby bronzové až halštatské. V lokalitě Kotkův Hrádek jsou na vysoké skále nad Vltavou dochované zbytky středověkého hradu Maškovec, založeného před 1380, který byl 1493 opuštěn. Hrad obdélného půdorysu byl těžce poškozen rozebíráním na stavební kámen v 19. století. 

Bukovec: Strážní domek koněspřežní železnice čp. 16.

Kosov: Asi 120 m východně od osady stavbou triangulačního bodu zničena pravěká mohyla. Dochovaná část dalšího mohylníku v lese asi 1000 m od středu Milíkovic (2 mohyly). Mlýn U Sovů částečně zachován v čp. 12.

Krasejovka: Výklenková boží muka, návesní kaplička se zvoničkou je datována 1920.

Opalice: Na poli někdejšího Bürgerova (Kolouchova) statku, 500 m jihovýchodně od středu osady, rozvlečeno 12 mohyl z doby bronzové, halštatské a laténské. Ves dvorcového charakteru se selskými usedlostmi ze 16. století. Dům čp. 11 je zdoben sgrafity, pozdně gotický patrová špýchar se nachází v čp. 10. Památný dub.

Radostice: Pozdně gotický dvorec z jehož jádra se dochoval kamenný obytný dům a dva špýchary v zemědělské usedlosti č.p. 1. Hodnotná sgrafitová výzdoba je dochovaná na štítové partii obytného domu. Lidové zemědělské usedlosti.

Rančice: Selské lidové usedlosti, památkově chráněn je špýchar a stodola ze 1780 v čp. 3.


 
 

Webdesign: NEBE s.r.o.        Copyright: © Blanský les - podhůří