Na základní pohlednici obce


O znaku obce Boršov nad Vltavou

Popis znaku: Španělský příčně půlený štít. V dolní polovině modrá barva se stříbrnou mušlí. V horní zlaté polovině je červená střela. Rozhraní modré barvy a zlatého kovu je tvořeno vlnovkou.
Symbolika:
Svatojakubská mušle, mušle hřebenatka, odkazuje ke kostelu zasvěcenému Svatému Jakubu Většímu. První písemná zmínka o kostelu pochází z roku 1290. Svatojakubská mušle je symbolem poutníků. V našem případě tak pamatujeme i na více než dvacet tisíc poutníků-vodáků, kteří každý rok projdou naší obcí. Obecně bývá mušle spojována s ženským principem.
Červená střela odkazuje k prvním připomínaným majitelům boršovského hrádku - Albertovi a Benešovi z Boršova, příbuzným mocného rodu Bavorů ze Strakonic, kteří měli ve znaku střelu. První písemná zmínka je z roku 1261. V současnosti můžeme střelu vnímat jako symbol podnikavosti-pronikání. Obecně bývá střela spojována s bleskem, slunečním paprskem, falickým symbolem vyjadřujícím mužský princip.
Španělský štít - obvyklý tvar štítu pro obce.
Tinktury:
Modrá – symbolizuje řeku Vltavu. Díky ní Boršov vznikl (brod, mlýny) a díky ní je známý jako cílová obec vodácké turistiky. Obecně je to barva moudrosti a věrnosti.
Zlatá – symbolizuje původní selský stav, známé tradiční boršovské dožínky, bohatství, obilné pole a bohatou mlynářskou tradici obce úspěšně rozvíjenou i v současnosti. Je to barva Slunce a nesmrtelnosti.
Stříbrná – vznešená tradiční barva symbolizující čistotu.
Červená – barva života a krve, barva pro statečnost a víru.